Datum
24-06-2022
.

Journalistiek onderzoekscollectief Follow The Money benaderde recent onze praktijk over een datalek van medische gegevens uit het jaar 2015 en 2016 waar onze praktijk bij betrokken is. In die periode werkte onze praktijk gedurende een jaar mee aan een landelijk pilotproject voor verbetering van de kwaliteit van de huisartsopleiding. Dit project is na 2016 wel verder gegaan maar is uiteindelijk niet voltooid. Het bedrijf Insider dat dit project uitvoerde heeft vanwege het pilotproject medische gegevens met een softwareprogramma opgehaald bij ons. Follow The Money heeft inzage gekregen in gegevens van onze en andere huisartspraktijken die afkomstig zijn van het bedrijf Medworq, waarin het bedrijf Insider is opgegaan. Het is dus een serieus datalek. Dr van der Lugt heeft begin juni een blik op het beeldscherm van de journalist van FTM gehad en persoonsgegevens kunnen herkennen van patiënten van onze praktijk. Er zijn veel vragen waar uiteindelijk geen volledig antwoord op gegeven is.  Als praktijk hebben wij melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uit verklaringen van Medworq is gebleken dat een ex-medewerker van Medworq de betreffende onderzoeksdata buiten het bedrijf heeft gebracht. Medworq heeft in het jaar 2020 melding van het datalek gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. We moeten op de verklaringen van Medworq en Follow The Money afgaan dat met deze gevoelige gegevens niets is gedaan, behalve dat ermee is aangetoond dat Medworq geen volledige anonimisering heeft toegepast. We zijn allemaal bijzonder geschrokken van dit nieuws en voelen ons verplicht u op deze wijze te informeren over hetgeen is gebeurd. Follow The Money zal een dezer dagen een artikel hierover publiceren op haar website.