Maandag tot en met vrijdag van 8-17 uur.

Tijd voor overleg, visites en lunchpauze van 13-14 uur.
Wilt u dan alleen in geval van spoed bellen?