Wanneer u een klacht hebt over de praktijkorganisatie, bereikbaarheid, bejegening door een van de medewerkers of een andere reden verzoeken wij u dit aan ons te melden, liefst in een persoonlijk gesprek met een van de huisartsen.

U kunt uw klacht ook melden op het klachtenformulier
.
Dit kunt u online invullen of downloaden en ingevuld bij ons inleveren.
U kunt uw klacht voorlopig mondeling of schriftelijk indienen bij ons.

Betreffende medisch inhoudelijke klachten: de huisartsen zijn aangesloten bij de klachtenregeling van DOKh, in het document vindt u informatie over het reglement en de procedure.