U bent hier

Praktijkfolder

HUISARTSENPRAKTIJK

Edamstraat

 

Huisartsen:

H.A.M. van der Lugt

Mw K. Kuschbert

Mw. K. Sierhuis/Mw. L. Fibbe/ Mw. L. de Reeper

 

 

Praktijkassistenten:

Linda Smit-van den Broek

Karin Cuypers-Exalto

Thea de Ridder-Bakker

Anja de Kock-Brouwer

 

Praktijkondersteuners somatiek

Addy Glas

Kora van Marsbergen-Neeft

 

Praktijkondersteuner GGZ

Lidian Hoogeweij

 

Adres:

Edamstraat 59-61

1507 JB Zaandam

Tel. 075 - 617 01 85

 

Praktijktijden

 

Maandag t/m vrijdag : 8.00-17.00 uur

Dinsdagmiddag is er geen huisartsenspreekuur. Tussen 13.00 en 14.00 uur rijden de dokters visites.

 

Telefonisch spreekuur:

10.00 tot 10.30 uur.

 

Indeling spreekuur huisartsen:

 

dr. van der Lugt : ma, di, vr.

dr. Kuschbert : ma, di, do.

dr. Fibbe: ma, wo, vr

dr. de Reeper: do

 

Praktijktelefoon : 075 - 617 01 85

Fax : 075 - 615 78 37

 

Overige nummers:

Dokterstelefoon : 075 - 616 50 01

Huisartsenpost : 075 - 653 30 00

 

 

Spoed: 075 – 617 01 85, kies "1"

 

Wanneer er dringend medische hulp nodig is en de praktijktelefoon bezet is, kunt u gebruik maken van keuzemogelijkheid “1” in het keuzemenu.

Belt u dit nummer echter alleen voor dringende gevallen en houdt u de lijn niet langer bezet dan nodig is.

Dit nummer is alleen tijdens de openingsuren van de praktijk in gebruik. Buiten deze uren wordt u via het antwoordapparaat verwezen naar de huisartsenpost of dokterstelefoon.

 

Huisartsenpost

‘s Avonds, ‘s nachts en in het weekend kunt u contact opnemen met de huisartsenpost, voor spoedeisende gevallen die niet tot de volgende dag of tot na het weekend kunnen wachten.

 

Spreekuur huisartsen

Alleen volgens afspraak. Tussen 8.00 en 10.00 uur kunt u bij de assistente een afspraak maken voor dezelfde dag.

Wanneer doktersbezoek bij uw werkgever gemeld moet worden is het (tussen 8.00 en 10.00 uur) mogelijk een afspraak voor de volgende ochtend vroeg te maken.

 

Huisarts in opleiding

Onze praktijk verleent medewerking aan de beroepsopleiding tot huisarts aan de Universiteit van Amsterdam. De huisarts in opleiding is arts en specialiseert zich tot huisarts en werkt gedurende een jaar in onze praktijk, onder supervisie van dokter van der Lugt en dokter Kuschbert.

 

Telefonisch spreekuur

Maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 10.30 uur voor korte adviezen en uitslagen van onderzoeken.

 

Praktijkassistente

Tussen 8.00 en 10.00 uur kunt u de assistente bellen voor het maken van een afspraak voor dezelfde dag. Voor herhaalrecepten en vragen op medisch gebied kunt u de assitente elke dag tussen 8.00 en 17.00 uur bereiken.

Van 10.00 en 10.30 uur heeft zij een eigen spreekuur waar u zonder afspraak terecht kunt voor: oren uitspuiten, hechtingen verwijderen, injecties, bloeddrukcontrole, Hb-meting of wondcontrole.

Ook maken de assistentes op afspraak uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek op baarmoederhalskanker.

U kunt ook een afspraak maken voor een ander tijdstip.

 

Herhaalrecepten

Bel 075 – 6170185, kies “2”

Spreek uw medicijnaanvraag  alleen voor herhaalmedicatie in op de receptenlijn. De medicijnen  liggen de volgende werkdag  na 16.00 uur bij de apotheek klaar.

 

Urineonderzoek

Urine voor onderzoek brengen liefst voor 9.00 uur, in een schoon en goed afgesloten potje met naam en geboortedatum. In de praktijk liggen formulieren met vragen over de klachten. Wij verzoeken u dit formulier in te vullen en met de urine af te geven bij de assistente.

 

Praktijkondersteuners

Bij ons in de praktijk worden de patiënten met chronische ziekten zoals diabetes, hoge bloeddruk en longziekten gecontroleerd door de praktijkondersteuners. Daarnaast hebben zij nog een aantal andere taken in de begeleiding van preventieprojecen.  Spreekuur is op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag op afspraak.

De praktijkondersteuner GGZ is een psycholoog die patienten na verwijzing door de huisarts begeleidt bij problemen van psychische aard.

 

Visites

In bijzondere gevallen kan de dokter bij u thuis komen. Hiervoor graag bellen voor 10.00 uur ‘s morgens. Omdat de onderzoek- en behandelmogelijkheden in de praktijk beter zijn dan thuis heeft het, indien mogelijk, de voorkeur dat u naar de praktijk komt.

 

Klachten

Wanneer u klachten heeft over onze praktijkorganisatie zoals de bereikbaarheid of de bejegening door een van de medewerkers of iets anders, verzoeken wij u dit zo spoedig mogelijk aan ons te melden. Het eenvoudigste is om u klacht per telefoon of op het spreekuur te bespreken. Indien dit niet lukt kunt u een klachtenformulier invullen en aan ons doen toekomen, wij nemen dan zo snel mogelijk met u contact op.

De huisartsen zijn daarnaast aangesloten bij een regionale klachtenregeling. Deze is meer gericht op klachten aangaande medisch handelen in de praktijk. Zie ook: www.dokh.nl/klachtenregeling.