U bent hier

Resultaten patienttevredenheidsonderzoek

 

27 juni 2017

Van 20 april tot en met 31 mei 2017 werden er in totaal 150 vragenlijsten in de wachtkamer ter beschikking gesteld om in te vullen. In totaal 129  lijsten werden ingeleverd, hiervan is 104, dat is 81% bruikbaar en geheel  ingevuld.

Twee derde van de invullers is vrouw en een derde man, de gemiddelde leeftijd is 48,5 jaar met een standaarddeviatie van 14,6 jaren. De helft van de invullers bezocht de praktijk eens per kwartaal, een vijfde eens per maand, een zesde eens per jaar en een enkeling elke week of minder dan eens per jaar.

De vragenlijsten bestonden uit telkens een bladzij met daarop 8 vragen over een thema. Dit waren de volgende onderwerpen:

1.Betrokkenheid en deskundigheid van de huisartsen

2.Contact met de assistentes en de praktijkondersteuners

3.Organisatie en bereikbaarheid van de praktijk

Men kon op een schaal van 1-5 aangeven hoe belangrijk men het onderwerp vond en men werd verzocht en rapportcijfer van 1-10 te geven. Gemiddeld gaf men een 4,6 voor de mate van belang en het gemiddelde rapportcijfer voor alle drie onderwerpen was een 8,4.

Onderaan de vragenlijst was er ruimte voor overige opmerkingen.

In de uitwerking van de opmerkingen zijn ook de niet bruikbare vragenlijsten meegenomen omdat de opmerkingen bijdragen aan de verbeterpunten voor de praktijk.

Betreffende thema 2  zijn er 10 opmerkingen gemaakt die als compliment gelden, men is zeer tevreden over de assistentes en de praktijkondersteuners. Een persoon heeft het gevoel dat hij/zij veel moeite moet doen om een afspraak te krijgen en één iemand vraagt zich af wie de praktijkondersteuner is (dit is na te lezen op de website onder het kopje medewerkers-praktijkondersteuners)

Betreffende thema 1  zijn er 6 complimentopmerkingen gemaakt, een persoon zou graag meerdere vragen per consult willen bespreken , een iemand zou graag een afspraak voor over 3 dagen willen maken. 2 mensen vinden de praktijk te groot geworden en willen liever met minder artsen te maken hebben.

Betreffende thema 3  zijn er 7 complimenten, de andere opmerkingen gaan veelal over de ruimte: het schuine gedeelte van de fietsenstalling voor de praktijk, moeilijk voor ouderen om de fiets in te schuiven, de voor met rollator en kinderwagen lopende mensen zwaar openende voordeur.  Een iemand vind de wachtruimte wat duf en warm. Eén persoon vind het niet prettig dat er geen inloopspreekuur is, een ander vindt het juist erg fijn dat er altijd voor de dag zelf een afspraak gemaakt kan worden. Iemand vindt het vervelend dat de praktijk dicht is met vakanties en men niet vooruit kan plannen. Eén persoon vind dat de assistentes te lang aan de telefoon zitten en één iemand vind dat de artsen te weinig doorzetten met betrekking tot vervolgafspraken maken. Een mening geeft aan dat het niet fijn is om een automatische stem te horen wanneer men belt maar meerderen vinden het contact met de assistentes en artsen zo prettig geregeld dat het niet uitmaakt dat er uitloop is.

 

De verbeterpunten die wij uit de uitkomsten van het tevredenheidsonderzoek gehaald hebben zijn de volgenden:

1. Wij gaan nog duidelijker vertellen tijdens de kennismakingsgesprekken waarom wij op de dag zelf afspreken en dat daar ook andere mogelijkheden voor zijn, het elektronisch patiëntportaal.

2. Wij gaan nogmaals kijken naar de mogelijkheid tot een elektrisch te openen voordeur.

3. Wij gaan niet alleen tijdens de kennismakingsgesprekken maar ook daarna beter aan patiënten uitleggen waarom wij niet meer dan één a twee vragen per consult kunnen behandelen en dat het niet mogelijk is om met minder artsen te werken gezien de demografische groei van dit deel van Zaandam.