U bent hier

Certificering volgens ISO Zorg en Welzijn door de TÜV

18 november 2015

De huisartsenpraktijk ondergaat een jaarlijkse toetsing om te beoordelen of zij nog voldoet aan de eisen van het eerder verstrekte certificaat als kwaliteitskeurmerk. Na 3 jaar is de certificeringscyclus afgelopen en dient er een nieuwe ronde gestart te worden danwel een ander certificaat aangevraagd te worden. Een ISO NEN EN 15224-certificaat, ook ISO Zorg en Welzijn genoemd is specifieker dan het door onze praktijk eerder behaalde certificaat. Het vult aan op de norm met de nadruk op het zorgproces en belangrijke aspecten voor de patiënt, zoals heldere communicatie en patiëntveiligheid, maar volgt wel dezelfde indeling.

De norm benoemt 11 kwaliteitskenmerken in relatie tot zorg en welzijn. In de norm wordt bij een groot aantal normelementen verwezen naar deze kenmerken. De 11 kenmerken zijn:

1.    passende zorg

2.    beschikbaar

3.    continuïteit van zorg

4.    doelmatig

5.    efficiënt

6.    gelijkheid

7.    evidence/(knowledge) based zorg

8.    zorgvrager georiënteerd (incl. fysieke en psychische integriteit)

9.    betrokkenheid (van de patiënt)

10.  patiëntveiligheid

11.  tijdigheid (en toegankelijkheid)

Wij zijn blij dat de TüV aan onze organisatie wederom een nieuw kwaliteitskeurmerk heeft toegekend, ook deze keer een primeur in Nederland.

 

 

12 december 2012

Een huisartspraktijk moet voldoen aan kwaliteitseisen betreffende de patientveiligheid en praktijkvoering. Hiervoor moet de praktijk een kwaliteitsmanagementsysteem opstellen om de kwaliteit van de dienstverlening inzichtelijk te maken en systematisch te blijven verbeteren. Om dit te toetsen bestaan er meerdere vormen van keuring en certificering. Veel huisartsen hebben zich hiervoor gewend tot het NHG, het Nederlands Huisartsgenootschap. Echter, het NHG levert geen internationaal erkend keurmerk en is voor buitenstaanders moeilijk toetsbaar.
Daarom hebben wij besloten op zoek te gaan naar een instantie die een officieel erkend keurmerk volgens de ISO 9001:2008 norm kan verlenen. De ISO 9001 norm voor kwaliteitsborging vormt de internationale basis voor vele organisaties voor kwaliteitszorg en kwaliteitsmanagement. Omdat de norm internationaal gebruikt en ingezet wordt, is dus ook sprake van een wereldwijde maatstaf op het gebied van kwaliteitsmanagement. De TÜV (Technischer Überwachungsverein) is een van oorsprong Duitse organisatie die wereldwijd kwaliteitskeuringen verricht en kwaliteitscertificaten toekent onder internationaal erkende accreditatie van de Raad voor Accreditatie.
Op 20 november 2012 hebben wij via de TÜV een implementatieaudit doorlopen en wij mogen binnenkort het certificaat ISO 9001:2008 in ontvangst nemen.
Wij zijn er trots op te kunnen melden dat wij de eerste huisartsenpraktijk in Nederland zijn die dit certificaat van de TÜV ontvangt.