U bent hier

Privacyreglement

Als zorgverleners moeten de medewerkers van Huisartsenpraktijk Edamstraat zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens. Dit is wettelijk vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), de Autoriteit Persoonsgegevens houdt hier toezicht op. Huisartspraktijk Edamstraat houdt zich aan deze regels.

De huisarts is verplicht een medisch dossier bij te houden met alle gegevens, bijvoorbeeld over ziekte, behandeling en bevindingen van verschillende zorgverleners, evenals administratieve gegevens. 

De patiënt heeft recht op inzage in het medisch dossier. Wanneer er sprake is van niet kloppende gegevens mag de patiënt deze laten aanpassen. Het dossier wordt 15 jaar bewaard. Inzage door familie in het medisch dossier is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van de betrokkene. Inzage mag geweigerd worden indien er sprake is van schade aan de privacy van derden.

Huisartspraktijk Edamstraat is aangesloten bij het Landelijk Schakelpunt, LSP. Hierbij kunnen medische gegevens ingekeken worden via de computer door andere zorgverleners. Dit kan alleen na aanmelding en met schriftelijke toestemming van de patiënt.

Oktober 2016